OCD

OCD er den typiske betegnelse for obsessiv kompulsiv lidelse, som består af tvangstanker og tvangshandlinger. I de fleste tilfælde optræder tankerne og handlingerne i sammenhæng, men de kan også forekomme hver for sig.

OCD er en lidelse hvor adfærden, uanset om den er på tankeplan eller handlingsplan, har til hensigt at neutralisere et ubehag ved en bekymring. En bekymring som er 100% en forestilling, altså noget som ikke har noget sansemæssigt fundament. Dette betyder desværre ikke at det er umuligt at det frygtede kunne ske, men alene at tvivlen kommer fra forestillingen "hva' nu hvis?" og ikke fra noget sansebaseret eller rationelt.

Hvis jeg tjekker mit komfur om natten fordi jeg får den tanke at jeg kunne have glemt at slukke det, er der tale om en 100% forestilling, men hvis jeg tjekker komfuret fordi jeg kan lugte røg, er det en undersøgelse som bygger på sansedata, at jeg kan lugte røg, og i det tilfælde er der ikke tale om OCD.

Problemet er at bekymringen opleves lige stærkt uanset om den stammer fra vores forestillingsevne eller vores sansning/rationalitet. Ofte kan den faktisk opleves endnu stærkere fordi den ikke fremtræder med en tydelig og fornuftig handlestrategi. Den der lider af OCD ved godt at det ikke er rationelt, men det gør det alt andet end håndterbart, det vil ofte bare øge frustrationen, og dermed øge ubehaget og dermed trangen til at udføre tvangshandlingen/tvangstanken.

Adfærden som OCD'en medfører har på kort sigt en beroligende effekt. En beroligende effekt som tilsyneladende undestøtter at der er noget reelt at være bekymret for. Adfærden får på denne måde ændret en bekymring fra at være en simpel tanke til at være noget virkeligt, i og med at du handler på den og i og med at du faktisk føler en lettelse. Dette betyder at jo mere du handler, som om bekymringen er reel, jo mere kommer du til at tro på at bekymringen er reel, eller at der ikke er nogen alternativ vej ud. Situationen er på denne måde låst og kan være nærmest umulig at bryde med uden hjælp.

OCD er selvforstærkende, jo mere den efterleves jo stærkere bliver den.

Målet for behandlingen er at forstå disse mekanismer og finde ud af hvordan vi kan gå imod OCD'en og håndtere bekymringerne bedre på langt sigt. Der er en række forskellige retninger indenfor kognitiv adfærdsterapi som anvender forskellige strategier til at bryde med OCD alt efter hvilken type OCD der er tale om. Det er et område jeg er meget optaget af og som jeg har hjulpet mange fri af, både i individuel terapi og i grupper.

Scroll to top