Om Julian Grenaae

Jeg er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi i forhold til angst, depression, stress, OCD, relationelle problemstillinger og traumer hos voksne og unge. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet.

Kognitiv adfærdsterapi indeholder et bredt spektrum af terapeutiske metoder, som jeg vedvarende holder mig opdateret indenfor. De forskellige retninger har forskellige styrker alt efter hvilken problemstilling du ønsker behandling for.

Ved længere forløb og i situationer hvor problemstillingen er af mere grundlæggende karakter, oplever jeg at skematerapi har noget særligt at tilbyde. Her er der særligt fokus på at ændre de aktuelle udfordringer igennem en forståelse af opvæksten og udviklingen af uhensigtsmæssige måder at reagere på og måder at forstå sig selv og sin omverden på. Målet er at frigøre personen fra de mønstre og begrænsninger der står i vejen for, at han eller hun kan være sit bedst mulige selv. Tilgangen er en kobling mellem dynamiske, gestaltterapeutiske og kognitiv adfærdsterapeutiske metoder.

Skematerapi danner grundlaget for den måde jeg laver parterapi. Vores grundlæggende temaer (skemaer) bliver aktiveret i vores tætteste relationer og særligt i parforholdet, og kan skabe forskellige konflikter. Ved at blive bevidst om ens grundlæggende temaer og hvordan det kommer til udtryk i relationen, er det muligt at komme bagom konflikterne og forstå de grundlæggende behov. Opnå en relation hvor behovene kan komme til udtryk og blive mødt på en sund og berigende måde.

Terapeutisk er jeg bredt orienteret og interesseret, og jeg vil sammen med den eller de enkelte finde frem til de bedst egnede metoder til at opnå de ønskede resultater.

Jeg tilbyder samtaletider i min private praksis fire dage om ugen og superviserer ved siden af dette i Frederiksberg Kommunes Psykiatriteam.

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog ved Psykoterapeutisk Afsnit Psykiatrisk Center Frederiksberg i fem år, hvor jeg har haft forløb med depression, angst, OCD og personlighedsforstyrrelser. Før dette har jeg arbejdet som psykolog på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med traumebehandling.

Jeg har en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet og færdiggjorde inden dette en bachelorgrad i filosofi.

Hvis du har nogen spørgsmål er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til mig, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Scroll to top