Parterapi

PARFORHOLD
Det tætteste, dybeste og vigtigste forhold igennem de fleste menneskers liv er deres parforhold. Samtidig er det også det mest udfordrende forhold, hvor vi har mulighed for at komme tættere på et andet menneske end i nogen anden relation og hvor vores livstemaer ofte bliver stærkest aktiveret.

Det er her vores sårbare sider kan komme frem og vores grundlæggende behov kan blive mødt. Og hvor håbløsheden kan opleves overvældende når det går skævt.

De fleste parforhold starter med at begge er forelskede. En fase med sprudlende energi hvor vi ser alle kvaliteterne og mulighederne i hinanden og i os selv.

Efter denne energiske periode kommer den mere nuancerede fase hvor vi ser flere af vores egne og den andens sider, hvor nogle sider er sundere end andre. Det er her hvor forelskelsen går over i egentlig kærlighed, som har mulighed for at udvikle sig og blive dybere over tid.

De udfordringer/temaer som vi hver især er dannet med – biologisk, socialt og psykologisk kommer langsomt til syne. Vores behov bliver tydeligere fordi de ikke bliver dækket med det samme af vores partner og af vores eget overskud, sådan som de blev i den første forelskelse.

Temaer som manglende nærhed, forladthed, mistillid, forkerthed og isolation kan blive aktiveret, og den måde som vi reagerer på sårbarheden med, vil ofte forstærke konflikterne yderligere og gøre parforholdet tungt.

https://alumni.columbia.edu/content/schema-therapy-couples-practitioners-guide-healing-relationships

PARTERAPI
Jeg kan hjælpe med at skabe klarhed over de temaer (skemaer) som I hver især har og vi kan finde frem til hvilke sider der aktiveres og hvordan det påvirker dig selv, din partner og jeres relation.

Dialogen og øvelser i at forstå sin partner og leve sig ind i dennes perspektiv giver en forbundethed som både gør den anden tydeligere og gør det tydeligere hvor du selv står og hvad der er vigtigt for dig.

Ved at få en bedre forståelse af de dynamikker der er på spil og ved at finde måder at bryde dem på, bliver det muligt at finde ind til hinanden. Den empati som er afgørende for at kunne fungere i et trygt og berigende forhold, kan udvikles. Og dette er forudsætningen for at I begge kan mærke og give udtryk for egne behov og forstå og møde den andens behov, så I kan udvikle jer sammen, hvis I ønsker det.

Alle sessionerne vil være til samme takst og varighed som individuelle samtaler.

Book tid

Scroll to top