Psykoanalytisk Psykoterapi

Psykoanalytisk Psykoterapi tager udgangspunkt i psykens bevidste og ubevidste lag. Udgangspunktet er Sigmund Freuds ide om at psyken i høj grad er påvirket af det ubevidste. De ubevidste lag har en særlig magt over os, og tegner vores opfattelse af verden, uden at vi ved det. Vi kommer til at tro, at måden vi opfatter verden på er sandheden. Terapien består i at blive bevidstgjort om nogle af disse dynamikker, og forstå deres funktion og hvor de kommer fra.

Psykoanalysen anses traditionelt som det modsatte af kognitiv adfærdsterapi. Jeg har siden min studietid haft stor interesse for psykoanalysen og hele det dynamiske terapifelt. Kognitiv adfærdsterapi har med Skematerapi udvidet deres forståelsesramme til at indoptage så store dele af det psykoanalytiske at der er langt flere ligheder end forskelle mellem retningerne i dag.

Psykoanalytisk Psykoterapi

Interne links:

Book tid

Scroll to top